Svetsare

Svetsare via Marinkraft

Svetsare kallas den person som utför fogningsarbeten yrkesmässigt. Att svetsa innebär att de tilltänkta metallytorna hettas upp och sedan sammanfogas genom smältningen som uppstår utifrån värme eller högt tryck. Hur mycket värme eller tryck som krävs varierar utifrån material och materialets tjocklek.

Yrkeskategorin är framför allt efterfrågad där diverse fogningstekniker är önskvärda, vanligt förekommande är en svetsares arbete inom tillverkningsindustrin, vid broanläggningar, husbyggen, vid installation av rörsystem inom processindustrin samt vid smidesarbeten. Men också inom varvsindustrin och övrig marin verksamhet så är en erfaren och skicklig svetsare eftertraktad.

De har utvecklats många olika metoder inom just svetsning, vilket möjliggör svetsning i något udda miljöer, såsom i rymden och till och med under vatten.

Yrket som svetsare är slitsamt och krävande så många svetsare lämnar svetsaryrket i förtid. Detta leder till att det ständigt krävs ett visst mått av nyrekrytering för att motsvara efterfrågan på kompetenta och erfarna svetsare.

Vi på Marinkraft är specialisterna inom marin rekrytering och bemanning sedan 2014. Hos oss hittar du allt ifrån professionella säljare inom båtindustrin till mekaniker, elektriker och varvsarbetare som har erfarenheter inom det marina på flertalet kända företag i Sverige. Varje dag vägleder vi företag och arbetare att lyckas med sitt förvärv på bästa sätt!

 

Olika svetsningsmetoder för olika uppdrag

Det finns många olika typer av svetsmetoder, och inom den moderna svetsningen så används två olika metoder, nämligen:

  • smältsvetsning
  • trycksvetsning

Smältsvetsning och trycksvetsning ger i grunden samma resultat (sammanfogandet av diverse material) men metoderna, samt tillvägagångssättet för att nå denna sammanfogning är annorlunda. Inom just smältsvetsning så brukar man räkna in gassvetsning (som namnet antyder så arbetar man med gaser för att svetsa och sammanfoga), bågsvetsning (är lik gassvetsning men svetsningen utförs utan gas) samt laser- och elektronstrålesvetsning.

Den andra huvudgruppen inom svetsning, trycksvetsning, har liksom smältsvetsning diverse undergrupper. Dessa undergrupper är motståndssvetsning, punktsvetsning (en form av motsståndssvetsning och vanligt förekommande bland plåtslagare) och friktionssvetsning (en helt mekanisk svetsningsmetod där materialet man vill sammanfoga gnids mot varandra under otroligt högt tryck).

Att arbeta som svetsare innebär med andra ord ett varierande yrke med många olika uppdrag, utmaningar och arbetsuppgifter.

Hos oss på Marinkraft hittar ni den svetsare, med den rätta svetsningsmetoden som ni behöver för just ert uppdrag, detta garanterar vi er!

 

Rekrytering av Svetsare för jobb i hela Sverige

Rekrytering av svetsare och vägledning av resursen är vad vi på Marinkraft gör bäst! Med absolut koll på vad som utmärker en bra svetsare så kan vi snabbt ge er rätt individ, med rätt kompetens och rätt erfarenhet, för jobb åt företag i hela Sverige.

Vår rekrytering hjälper dig att hitta kompetenta och professionella svetsare med erfarenhet av att arbeta i en marin miljö. Våra svetsare har:

  • kunskap och erfarenhet av de svetsarbeten som utförs regelbundet i hamnar, varvsnäringen och inom den marina industrin
  • svetsarprövningsintyg om ni kräver detta
  • förstår kundernas krav och behov
  • slutför arbetet med hög kvalitet och uppfyller mål och kvoter
  • jobbar i nära samarbete med kollegor för att avsluta affärer och skapa ytterligare försäljning

 

SVETSARE MED RÄTT LÖN GER MÖJLIGHETER

Majoriteten av våra kunder erbjuder svetsare en fast lön efter ålder och erfarenhet samt en mindre rörlig provisionsbaserad lön.

Som Svetsare inom skepps- och varvsindustrin hos våra kunder så har du alltså en stor möjlighet att själv påverka din inkomst.

 

REKRYTERA SVETSARE MED RÄTT KOMPETENS FÖR DITT FÖRETAG

Marinkraft hjälper företag att hitta rätt kandidater inom alla marina yrkesroller. Våra svetsare har ett stort fokus på kvalitet, god service och långsiktiga kundrelationer och alla våra kandidater arbetar självständigt. Givetvis har de också rätt erfarenhet för uppdraget.

Större arbeten som kan avgöra människors säkerhet eller liknande, kräver alltid av svetsaren ett så kallat svetsarprövningsintyg. Detta intyg visar helt enkelt att svetsaren har den kunskap som krävs för att genomföra arbetet på ett korrekt och fackmannamässigt sätt så att inga onödiga risker uppstår. Intyget kan också krävas i samband med tillverkning av vissa produkter som har fått en specifik standard av tillverkaren. Givetvis är detta något som våra svetsare kan visa upp om detta krävs för just ert uppdrag.

Marinkraft är alltid redo att ställa upp för våra kunder vid behov av en svetsare.

Vi rekryterar även båtmekaniker, marinmekaniker, konstruktörer, projektledare och övrig säljpersonal på alla nivåer som efterfrågas.

Marinkraft har idag kontor i Stockholm, men vi rekryterar och bemannar i hela Sverige.

Välkommen till oss på Marinkraft, er bästa partner när ni har behov av en kompetent och erfaren svetsare!

Bli Rekryterad --> Rekrytera -->

Ring nu
+
Ring mig!