Styrman via Marinkraft

Styrman är ett befäl ombord på ett luftfartyg eller handelsfartyg och är det näst högsta befälet under befälhavaren om fartyget bara har en styrman. Finns det flera styrmän på fartyget, så är överstyrman befälhavarens ställföreträdare. Trots namnet så är det vanligtvs inte styrmannen som handgripligt styr fartyget: styrmannen ansvarar för fartygets framdrift.

Vi på Marinkraft är specialisterna inom marin rekrytering och bemanning sedan 2014. Hos oss hittar du allt ifrån professionella säljare inom båtindustrin till mekaniker, elektriker och varvsarbetare som har erfarenheter inom det marina på flertalet kända företag i Sverige. Varje dag vägleder vi företag och arbetare att lyckas med sitt förvärv på bästa sätt!

Rekrytering av styrmän för jobb i hela Sverige

Rekrytering av en styrman och vägledning av resursen är vad vi på Marinkraft gör bäst! Med absolut koll på vad som utmärker en bra styrman så kan vi snabbt ge er rätt styrman, med rätt kompetens, för jobb åt rederier i hela Sverige - och fartyg i hela världen.

Vår rekrytering hjälper dig att hitta kompetenta och professionella styrmän som har god förståelse och rätt ansvarskänsla för att på bästa sätt föra fartyg säkert från punkt A till punkt B, på såväl svenskt som internationellt vatten, samt:

  • Förstå kundernas krav och behov
  • Slutföra arbetet och uppfylla mål och kvoter
  • Jobba i nära samarbete med kollegor för att avsluta affärer och skapa ytterligare försäljning

 

STYRMAN MED RÄTT LÖN GER MÖJLIGHETER

Majoriteten av våra kunder erbjuder styrman en fast lön efter ålder och erfarenhet samt en mindre rörlig provisionsbaserad lön. Som styrman inom skepps- och varvsindustrin hos våra kunder så har du alltså goda möjligheter att själv påverka din inkomst.

 

REKRYTERA STYRMAN MED RÄTT KOMPETENS OCH AUKTORISATION FÖR DITT FÖRETAG

Marinkraft hjälper företag att hitta rätt kandidater inom alla marina yrkesroller. Våra styrmän har ett stort fokus på kvalitet, god service och långsiktiga kundrelationer. Alla våra kandidater arbetar självständigt, självfallet har de också rätt kompetens för uppdraget.

Marinkraft är alltid redo att ställa upp för våra kunder vid behov av en styrman.

Vi rekryterar även fartygsmekaniker, sjömän, sjöingenjörer, hamnarbetare och övrig personal på alla nivåer som efterfrågas.

Marinkraft har idag kontor i Stockholm, men vi rekryterar och bemannar i hela Sverige.

Välkommen till oss på Marinkraft, härnäst ni vill rekrytera en kompetent styrman!

 

Bli Rekryterad --> Rekrytera -->

Ring nu
+
Ring mig!