Sjöingenjör utbildning

Sjöingenjör utbildning: Utbildningar till sjöingenjör är fyraårig och finns på Sjöfartshögskolan i Kalmar, som är en del av Linnéuniversitetet och Chalmers Tekniska högskola.

Utbildningen riktar sig till dem som inte tidigare varit till sjöss i 36 månader och därmed behöver praktik i sin utbildning för att bli behöriga att arbeta som sjöingenjörer.

Det är idag ovanligt att studenter har den erfarenheten innan de börjar på utbildningen och därmed ingår 10 månaders praktik ombord på fartyg som en del av utbildningen.

Är du utbildad sjöingenjör och har ett intresse för marin verksamhet, så tveka inte. Välkommen till oss - och till våra kunder!

 

Sjöingenjör: Behovet av utbildade sjöingenjörer

Den marina branschen har en konstant efterfrågan på sjöingenjörer. Liksom många andra yrkesgrupper så står sjöingenjörna inför stora pensionsavgångar de kommande åren. Konkurrensen om sjöingenjörer med rätt kompetens kan därför tidvis vara hård.

För dig som är sjöingenjör och som har utbildning, kompetens, erfarenhet och förståelse för utveckling inom den marina sektorn så ser framtiden därför lovande ut.

Som sjöingenjör så behövs du i branschen – och branschen behöver dig!

Bli Rekryterad --> Rekrytera -->

Ring nu
+
Ring mig!