Serviceingenjör via Marinkraft

Serviceingenjör är en yrkestitel på en individ som agerar som problemlösare med bred teknisk bakgrund. Inte sällan har en serviceingenjör en arbetsledande position.

Som serviceingenjör bör man ha kompetens inom en rad kunskapsområden, såsom: elteknik, säkerhet i arbetet, ekonomi och servicetjänster, styr- och reglerteknik, maskinsystem och hållbar utveckling, samt projektledning och projektmetodik för att nämna några.

Yrkeskategorin serviceingenjör är framför allt efterfrågad där kunskap på en högre nivå är önskvärd.

Liksom många andra branscher så står också serviceingenjörerna inför stora pensionsavgångar de kommande åren. Konkurrensen om kompetent personal kan därför tidvis vara hård.

Utvecklingen av el och elektronik på fartyg och båtar skrider idag fram i rasande fart. Kopplingen mellan elektronik, hydraulik och mekanik blir allt vanligare i marina produkter. För en marin serviceingenjör innebär denna snabba utveckling att man självständigt och fackmannamässigt bör kunna utföra service, reparationer, installationer och teknisk underhåll av el, elektroniksystem, motorer i fartyg och på varv, båtar och fritidsbåtar samt andra marintekniska produkter.

Vi på Marinkraft är specialisterna inom marin rekrytering och bemanning sedan 2014. Hos oss hittar du allt ifrån professionella säljare inom båtindustrin till mekaniker, elektriker och varvsarbetare som har erfarenheter inom det marina på flertalet kända företag i Sverige. Varje dag vägleder vi företag och arbetare att lyckas med sitt förvärv på bästa sätt!

 

Rekrytering av serviceingenjör för jobb i hela Sverige

Rekrytering av serviceingenjörer och vägledning av resursen är vad vi på Marinkraft gör bäst! Med absolut koll på vad som utmärker en bra serviceingenjör så kan vi snabbt ge er rätt individ, med rätt kompetens, för jobb åt företag i hela Sverige.

Vår rekrytering hjälper dig att hitta kompetenta och professionella serviceingenjörer med erfarenhet av att arbeta i en marin miljö. Våra serviceingenjörer:

  • Har kunskap och erfarenhet om antingen den marina yrkessjöfarten och/eller rederiernas förutsättningar
    och/eller ha kunskap och erfarenhet av de tekniska behoven i hamnar, varvsnäringen och den marina industrin
  • Förstår kundernas krav och behov
  • Slutför arbetet och uppfyller mål och kvoter
  • Jobbar i nära samarbete med kollegor för att avsluta affärer och skapa ytterligare försäljning

 

SERVICEINGENJÖR MED RÄTT LÖN GER MÖJLIGHETER

Majoriteten av våra kunder erbjuder serviceingenjörer en fast lön efter ålder och erfarenhet samt en mindre rörlig provisionsbaserad lön. Som serviceingenjör inom skepps- och varvsindustrin hos våra kunder så har du alltså goda möjligheter att själv påverka din inkomst.

 

REKRYTERA SERVICEINGENJÖRER MED RÄTT KOMPETENS OCH AUKTORISATION FÖR DITT FÖRETAG

Marinkraft hjälper företag att hitta rätt kandidater inom alla marina yrkesroller. Våra serviceingenjörer har ett stort fokus på kvalitet, god service och långsiktiga kundrelationer. Alla våra kandidater arbetar självständigt, självfallet har de också rätt kompetens för uppdraget.

Marinkraft är alltid redo att ställa upp för våra kunder vid behov av en serviceingenjör.

Vi rekryterar även båtmekaniker, marinmekaniker, konstruktörer, projektledare och övrig säljpersonal på alla nivåer som efterfrågas.

Marinkraft har idag kontor i Stockholm, men vi rekryterar och bemannar i hela Sverige.

Välkommen till oss på Marinkraft, er bästa partner vid rekrytering av en serviceingenjör!

 

Bli Rekryterad --> Rekrytera -->

Ring nu
+
Ring mig!