Om Marinkraft

Marinkraft grundades hösten 2014 med en affärsidé om att erbjuda ”Specialiserad bemanning och rekrytering av personal med marin kompetens till marinrelaterade yrken”. Vi är idag Sveriges enda bemannings- och rekryteringsföretag specialiserat mot marina tjänster.

Specialister på olika arbetsområden

Marinkraft grundades hösten 2014 med en affärsidé om att erbjuda ”Specialiserad bemanning och rekrytering av personal med marin kompetens till marinrelaterade yrken”. Vi är idag Sveriges enda bemannings- och rekryteringsföretag specialiserat mot marina tjänster.

Genom en gedigen erfarenhet inom olika positioner inom branschen har våra rekryterare en djupare förståelse för marina yrken och dess utmaningar. Vi har spetskompetens inom allt ifrån tekniska befattningar, både sjögående och landbaserade, till säljande och ledande befattningar. För chefsrekrytering har vi även en speciellt anpassad process samt specialist inom detta.

Vi har ett brett kontaktnät och researchområde för maritima proffs. Genom våra exponeringskanaler når vi därför ut träffsäkert till en målgrupp med marin bakgrund. Förutom vårt interna nätverk för maritima proffs arbetar vi med en träffsäkert målgruppsinriktad exponering i social media samt med traditionella annonskanaler som komplement.

Vår målsättning är att kunna bli din naturliga samarbetspartner vid resursbehov för marinbranschen och marina projekt. Vårt operationsområde sträcker sig över hela landet och våra rekryterare är vana att genomföra processer på olika orter i hela landet.

Om Marinkraft

Vi som jobbar på Marinkraft

Nicolas Broberg

VD/Affärsutvecklare

Nicolas har lång erfarenhet från utveckling inom den marina detaljhandeln mot både konsument och marina företag. Tillsammans med en bakgrund från tjänstgöring på marinens fartyg finns även förståelsen för arbetet ombord samt ledande befattningar. Stort nätverk inom marinbranschen, både fritidsbåt och yrkessjöfart.

Curt Svinge

Affärsområdeschef
Varv, försvar och Produktionsindustrin

Sjöofficer och maskiningenjör med en gedigen bakgrund från Marinbranschen och bred inblick i vad olika typer av yrken inom det marina innebär, både på ytan och under ytan och har nu ett fokus på teknik- och projektledande befattningar. Han har byggt på sig mångårig erfarenhet av försäljning från att ha arbetat i olika säljroller, nationellt och internationellt.

Sara Nordin

Konsultchef

Sara är utbildad sjökapten och har gedigen erfarenhet från sjöfartsnäringen som bland annat överstyrman i handelsflottan samt befälhavare i Stockholms skärgård. Hon har inblick i utvecklingen inom den marina industrin och har samlat på sig ett brett nätverk inom sjöfartsbranschen.

Joakim Sköldhammar

Affärsområdeschef
Fritidsbåtar, leverantörer och återförsäljare

Jokaim är utbildad marintekniker och har efter det skaffat sig en bred erfarenhet av att driva och utveckla företag i flera olika branscher  Hans bakgrund av att driva och utveckla företag tillsammans med hans marina anknytning ger honom en unik förståelse för de flesta förekommande tjänster inom fritidssjöfarten, både inom verkstadsyrken båt- och motorförsäljning samt kontortjänster.

Ring nu
+
Ring mig!