Utbildning marinmekaniker och marintekniker

Marinmekaniker utbildning: Marinmekaniker och marintekniker är ett varierande och fritt yrke, som många gånger förenar intresse och livsstil för den som väljer att arbeta inom branschen. Det är samtidigt också en yrkeskategori där länge har varit brist på marinmekaniker i hela landet. Enbart i Stockholm så räknar man med att det i dagsläget saknas minst 300 marinmekaniker. I hela Sverige är den siffran omkring 1 500.

Ytterligare nyrekryteringar kommer att behövas, då man räknar med att många av dagens marinmekaniker kommer att gå i pension inom de närmaste åren.

För dig som är marinmekaniker/marintekniker och har utbildning, kompetens och erfarenhet så ser framtiden därför lovande ut. Framtiden ser också lovande ut för de som idag väljer att utbilda sig inom marinteknik.

Marinmekaniker/marintekniker – behovet av utbildade tekniker/mekaniker

Den marina branschen har en stor efterfrågan på tekniker och för att kunna utvecklas behöver de många fler kompetenta medarbetare. Uppskattningsvis är behovet så stort som 1 500 nya marintekniker bara i Sverige.

Samtidigt är konkurrensen om marinmekaniker med rätt kompetens för närvarande hård. Marinkraft har därför tillsammans med yrkeshögskolan Xenter tagit fram en YH-utbildning inom marinteknik utifrån marina serviceföretags behov.

Målet för utbildningen är att utbilda personer inom såväl teoretisk som praktisk marinteknik. Det handlar om allt från traditionell mekanik och installationsteknik, till ny teknik såsom diagnostisering och digitala märkesspecifika installationer.

Marinteknik: En YH-utbildning framtagen för branschens behov

Xenter erbjuder en ettårig marinteknisk yrkeshögskoleutbildning (YH), framtagen i samarbete med Marinkraft, med inriktning mot serviceföretag i marinbranschen.

Om utbildningen för marinmekaniker/marintekniker

Att arbeta som marinmekaniker/marintekniker är ett rörligt, omväxlande och fritt yrke. Du ute mycket på fältet och får arbeta praktiskt. Du är en problemlösare med mycket eget ansvar och har många gånger många kundkontakter. Om dagarna installerar, moderniserar och reparerar du motorer och båtarnas maskiner.

På utbildningen får du lära dig att arbeta med tekniska produkter, datorer och med el och mekanik. Du lär dig om säkerhet och miljö, men också om kvalitet och kundvård.

Kompetenser som du kommer att ha:

 • Märkesspecifika systemutbildningar
 • Systemutbildad VVS
 • Systemutbildad Navigation
 • Fartygsbefäl Klass 8 (klass VIII)
 • Maskinbefäl Klass 8 (klass VIII)
 • Maskinförarutbildad
 • Heta arbeten
 • NMEA 2000-certifierad

Kurser som ingår i YH-utbildningen:

 • Återvinning metodik med hållbar arbetsmiljö, 15 p
 • Handhavande båt, 5 p
 • Fartygsbefäl klass 8, 15 p
 • LIA 1, 25 p
 • VVS CE-normer och installationsnormer, 20 p
 • Felsökning installation och service, 20 p
 • Navigationssystem och marina datanätverk, 15 p
 • Rutinservice och teknikinstallationer, 20 p
 • Maskinbefäl klass 8, 15 p
 • Examensarbete, 15 p
 • LIA 2. 35 p

Utbildningen kommer att garantera fortsatt tillgång på marintekniskt kunniga tekniker och mekaniker med den rätta, höga och aktuella kompetens som branschen efterfrågar.

Läs mer om utbildningen på Xenters hemsida.

Som marinmekaniker/marintekniker behövs du i branschen – och branschen behöver dig!

 

Bli Rekryterad --> Rekrytera -->

Ring nu
+
Ring mig!