Lots via Marinkraft

Lots: I Sverige har alla fartyg som är över 70 meter långa eller 14 meter breda lotsplikt och befälhavaren är då skyldig att anlita lots på svenskt inre vatten. En lots är en vägvisare inom yrkessjöfarten och anlitas när fartyg över en viss storlek ska anlöpa hamn eller passera speciellt svåra områden.

  • Hamnlotsar - anlitas när fartyg över en viss storlek ska anlöpa hamn
  • Coastal Pilots - anlitas när fartyg ska passera speciellt svåra områden
  • Deep Sea Pilots - havslotsar som biträder fartygsbefälhavaren med navigation i öppet hav
  • Canal Pilots - kanallotsar som lotsar båtar på delar av kanaler och andra inlandssjövägar (vanligt förekommande i Tyskland)

Vi på Marinkraft är specialisterna inom marin rekrytering och bemanning sedan 2014. Hos oss hittar du allt ifrån professionella säljare inom båtindustrin till mekaniker, elektriker och varvsarbetare som har erfarenheter inom det marina på flertalet kända företag i Sverige. Varje dag vägleder vi företag och arbetare att lyckas med sitt förvärv på bästa sätt!

 

Rekrytering av lots för jobb i hela Sverige

Rekrytering av lots och vägledning av resursen är vad vi på Marinkraft gör bäst! Med absolut koll på vad som utmärker en bra lots så kan vi snabbt ge er rätt lots med rätt kompetens för rätt typ av uppdrag i hela Sverige.

Vår rekrytering hjälper dig att hitta kompetenta och professionella lots som har god förståelse för hur olika lotsuppdrag skall genomföras:

  • Förstå hur arbetet med lotsning av fartyg bedrivs på såväl svenskt som internationellt vatten
  • Förstå kundernas krav och behov
  • Slutföra arbetet och uppfylla mål och kvoter
  • Jobba i nära samarbete med kollegor för att avsluta affärer och skapa ytterligare försäljning

 

LOTS MED RÄTT LÖN GER MÖJLIGHETER

Majoriteten av våra kunder erbjuder lots en fast lön efter ålder och erfarenhet samt en mindre rörlig provisionsbaserad lön. Som lots inom skepps- och varvsindustrin hos våra kunder så har du alltså goda möjligheter att själv påverka din inkomst.

 

REKRYTERA LOTS MED RÄTT KOMPETENS OCH AUKTORISATION FÖR DITT FÖRETAG

Marinkraft hjälper företag att hitta rätt kandidater inom alla marina yrkesroller. Våra lots har ett stort fokus på kvalitet, god service och långsiktiga kundrelationer. Alla våra kandidater arbetar självständigt, självfallet har de också rätt kompetens för uppdraget.

Marinkraft är alltid redo att ställa upp för våra kunder vid behov av en lots.

Vi rekryterar även fartygsmekaniker, sjömän, sjöingenjörer, hamnarbetare och övrig personal på alla nivåer som efterfrågas.

Marinkraft har idag kontor i Stockholm, men vi rekryterar och bemannar i hela Sverige.

Välkommen till oss på Marinkraft, härnäst ni vill rekrytera en kompetent lots!

 

Bli Rekryterad --> Rekrytera -->

Ring nu
+
Ring mig!