Lots utbildning

Lots utbildning: Svenska lotsar utbildas internt vid Sjöfartsverket.

För att bli lots krävs att man är svensk medborgare, har sjökaptensbehörighet (dvs Sjökaptensbrevet ute) samt erfarenhet som seniorbefäl i handelsflottan.

Efter genomgången obligatorisk grundkurs, SGFL på fyra till sex veckor, praktiserar sedan lotsaspiranten tillsammans med utsedda kolleger i ett halvt till ett år i det område där man sedan ska lotsa.

Initialt börjar man med att lotsa mindre fartyg. Att få "full styrsedel", det vill säga att få lotsa alla förekommande fartyg (också hantering av bogserbåtar), tar flera år. På vissa lotsstationer dröjer det upp till fyra år innan man är fullt utbildad.

Lots: Behovet av utbildade lotsar

Den marina branschen har en konstant efterfrågan på lotsar. Lotsyrket präglas av oregelbundna arbetstider och en riskfylld arbetsmiljö, vilket gör att det är såväl fysiskt som psykiskt krävande och lotsar pensioneras vid 60 års ålder. Det finns därför en närmast konstant efterfrågan på erfarna lotsar.

För dig som är lots och har kompetens, erfarenhet och "full styrsedel" så ser framtiden därför ganska lovande ut.

Som lots så behövs du inom sjöfarten – och sjöfarten behöver dig!

 

Bli Rekryterad --> Rekrytera -->

Ring nu
+
Ring mig!