Lättmatros via Marinkraft

Lättmatros är en svensk behörighet för sjömän. En lättmatros är mer befaren än en jungman (dvs lättmatrosen har haft däcktjänstgöring i minst 12 månader, eller godkänd utbildning), men högre i rang är matrosen.

Uppgifterna som en lättmatros utför liknar i stora drag arbetsuppgifterna som tilldelas matrosen, så det kan vara svårt att se vad som skiljer dessa två åt. Den egentliga skillnaden är i grund och botten erfarenheten. Erfarenheten som ställs på en lättmatros är lägre än den som krävs för en matros.

De är Transportstyrelsen som tillsammans med redaren avgör om det aktuella fartyget behöver matroser, lättmatroser eller en kombination av båda två.

Vardagen som lättmatros

Som lättmatros så består ditt arbete huvudsakligen utav fartygets underhåll och vård. Arbetet kan variera från rederi till rederi och en annan sak som påverkar dina arbetsuppgifter är fartyget du är anställd på. Lättmatroser arbetar också på bryggan, vilket är där fartyget navigeras och styrs.

Underhållsarbete kan innebära allt från att måla, smörja och att hålla rent. En lättmatros utför också reparationer av maskiner och annan utrustning på däck.

En lättmatros hjälper även till vid lastning och lossning och kontroll av fartygets kranar och truckar ingår i dina arbetsuppgifter.
Även säkerhetsrundor är del av dina dagliga sysslor.

Sammanfattningsvis väntar dig ett varierande och spännande yrke som lättmatros.

Som yrkesgrupp är du en eftertraktad resurs för alla rederier och för Sveriges alla fartyg.

Enligt vissa uppgifter så finns det idag ett överskott på matroser i Sverige. Internationellt sett så anses Sveriges matroser vara ''mycket duktiga'', men samtidigt ''för dyra'' vilket gör att det tidvis kan vara tufft för dig (eller kanske någon du känner) att få den karriär du önskar som lättmatros - åtminstone ett tag framöver. Ge inte upp dock! Du behövs som en hjälpande hand på våra hav och fartyg.

Vi på Marinkraft är specialisterna inom marin rekrytering och bemanning sedan 2014. Hos oss hittar du allt ifrån professionella säljare inom båtindustrin till mekaniker, elektriker och varvsarbetare som har erfarenheter inom det marina på flertalet kända företag i Sverige. Varje dag vägleder vi företag och arbetare att lyckas med sitt förvärv på bästa sätt!

Rekrytering av lättmatroser för jobb i hela Sverige

Rekrytering av lättmatroser och vägledning av resursen är vad vi på Marinkraft gör bäst!
Med absolut koll på vad som utmärker en bra lättmatros så kan vi snabbt ge er rätt individ, med rätt kompetens, för jobb åt rederier i hela Sverige.

Vår rekrytering hjälper dig att hitta kompetenta och professionella lättmatroser med erfarenhet av att arbeta i en marin miljö. För att arbeta som lättmatros så bör du:

  • Ha kunskap och erfarenhet inom den marina yrkessjöfarten och den marina industrin
  • Förstå kundernas krav och behov
  • Alltid slutföra arbetet och uppfylla mål och kvoter
  • Jobba i nära samarbete med kollegor för att avsluta affärer och skapa ytterligare försäljning

 

LÄTTMATROS MED RÄTT LÖN GER MÖJLIGHETER

Majoriteten av våra kunder erbjuder lättmatroser en fast lön efter ålder och erfarenhet samt en mindre rörlig provisionsbaserad lön. Som lättmatros inom skepps- och varvsindustrin hos våra kunder så har du alltså goda möjligheter att själv påverka din inkomst.

REKRYTERA LÄTTMATROS MED RÄTT KOMPETENS OCH ERFARENHET FÖR DITT FÖRETAG

Marinkraft hjälper företag att hitta rätt kandidater inom alla marina yrkesroller. Våra lättmatroser har alltid ett stort fokus på kvalitet, god service och långsiktiga kundrelationer. Alla våra kandidater arbetar självständigt och har självfallet rätt kompetens för uppdraget.

Marinkraft är alltid redo att ställa upp för våra kunder vid behov av en lättmatros.

Vi rekryterar även båtmekaniker, marinmekaniker, konstruktörer, projektledare och övrig säljpersonal på alla nivåer som efterfrågas.

Marinkraft har idag kontor i Stockholm, men vi rekryterar och bemannar i hela Sverige.

Välkommen till oss på Marinkraft, er bästa partner vid rekrytering av en erfaren lättmatros!

Ring nu
+
Ring mig!