Fartygselektriker utbildning

Fartygselektriker utbildning: En fartygselektriker är en elektriker som är specialiserad på fartygsel och övrig maritima elinstallationer. Yrkeskategorin är framför allt efterfrågad inom yrkessjöfarten, varvsindustrin och övrig marin verksamhet.

För att ha en giltig manskapsbehörighet efter 31 december 2016 (STCW Manila) krävs det att man uppfyller följande:

  • Sjömannen ska minst ha 12 månaders maskintjänstgöring. Denna tjänstgöring ska ha bestått i arbetsuppgifter som motsvaras av tjänstgöring i elektrisk verkstad. Tjänstgöringen ska även ha övervakats av en handledare som för uppgiften har relevanta och nödvändiga kunskaper.
  • En sjöman som innehar de kvalifikationer som Transportstyrelsen bedömer som likvärdiga med de som erhålls genom godkänd utbildning, samt har minst tre månaders maskintjänstgöring, kan bli behörig genom att visa dessa.
  • En sjöman som vill utbilda sig till fartygselektriker ska gå en av Transportstyrelsen godkänd utbildning samt tjänstgöra minst sex månader i fartygets maskinavdelning. I dagens läge (december 2016) är följande två utbildningsanordnare godkända av Transportstyrelsen för att ge utbildning till Fartygselektriker: Chalmers, tekniska högskolan i Göteborg, institutionen för sjöfart och marin teknik och Lindholmens tekniska gymnasium.

Om du är fartygselektriker och har rätt auktorisationer, så väntar dig ett varierande och fritt yrke, som många gånger förenar intresse och livsstil för den som väljer att arbeta inom branschen.

Framtiden ser också lovande ut för dig som idag väljer att utbilda dig inom båtelektronik. Om du är utbildad elektriker i grunden och har ett intresse för yrkessjöfart och övrig marin verksamhet, så tveka inte. Resten fixar vi med påbyggnadsutbildningar efter behov.

 

Fartygselektriker: Behovet av utbildade fartygselektriker

Den marina branschen har en stor efterfrågan på fartygselektriker. Liksom många andra branscher så står elbranschen inför stora pensionsavgångar de kommande åren. Konkurrensen om fartygselektriker med rätt kompetens och rätt auktorisationer är för närvarande hård. För dig som är fartygselektriker och som har utbildning, kompetens, erfarenhet och förståelse för hur el fungerar i en marin miljö och därtill också har alla erforderliga auktorisationer så ser framtiden därför lovande ut.

Som fartygselektriker så behövs du i branschen – och branschen behöver dig!

Bli Rekryterad --> Rekrytera -->

Ring nu
+
Ring mig!