Fartygsarkitekt/båtarkitekt via Marinkraft

Fartygsarkitekt/båtarkitekt har i uppgift att planera ett fartygs, eller en båts, utformning och funktion från grunden och skapa konstruktionsritningar för fartyget/båten. De kan även bidra till att anpassa fartygs/båtars funktionalitet för att kunna utföra specifika uppgifter, samt konstruera lösningar som ökar fartygets/båtens användbarhet.

Yrkeskategorin är framför allt efterfrågad inom varvsindustrin, rederier och övrig marin verksamhet.

Fartygsarkitekter jobbar med att anpassa fartyg, men även renoveringar av redan befintliga fartyg kan förekomma. En båtarkitekt har samma arbetsuppgifter, men deras arbete omfattar då mindre båtar.

Vi på Marinkraft är specialisterna inom marin rekrytering och bemanning sedan 2014. Hos oss hittar du allt ifrån professionella säljare inom båtindustrin till mekaniker, elektriker och varvsarbetare som har erfarenheter inom det marina på flertalet kända företag i Sverige. Varje dag vägleder vi företag och arbetare att lyckas med sitt förvärv på bästa sätt!

 

Rekrytering av fartygsarkitekter/båtarkitekter för jobb i hela Sverige

Rekrytering av fartygsarkitekter/båtarkitekter och vägledning av resursen är vad vi på Marinkraft gör bäst! Med absolut koll på vad som utmärker en bra fartygsarkitekt/båtarkitekt så kan vi snabbt ge er rätt individ, med rätt kompetens och rätt erfarenhet, för jobb åt företag i hela Sverige.

Vår rekrytering hjälper dig att hitta kompetenta och professionella fartygsarkitekter/båtarkitekter som har erfarenhet av att konstruera, anpassa och renovera fartyg och/eller båtar, samt:

  • Ha förståelse för ett fartygs, respektive en båts konstruktion och uppbyggnad, deras funktion i förhållande till omgivningen och till dess uppdrag samt alla de samband som förekommer däremellan.
  • Ha kunskap och erfarenhet om den marina yrkessjöfartens behov och ha kunskap och erfarenhet av arbete inom varvsnäringen och/eller den marina industrin
  • Förstå kundernas krav och behov
  • Slutföra arbetet och uppfylla mål och kvoter
  • Jobba i nära samarbete med kollegor för att avsluta affärer och skapa ytterligare försäljning

FARTYGSARKITEKT/BÅTARKITEKT MED RÄTT LÖN GER MÖJLIGHETER

Majoriteten av våra kunder erbjuder fartygsarkitekter/båtarkitekter en fast lön efter ålder och erfarenhet samt en mindre rörlig provisionsbaserad lön. Som fartygsarkitekt/båtarkitekt inom skepps- och varvsindustrin hos våra kunder så har du alltså en stor möjlighet att själv påverka din inkomst.

 

REKRYTERA FARTYGSARKITEKTER/BÅTARKITEKTER MED RÄTT KOMPETENS FÖR DITT FÖRETAG

Marinkraft hjälper företag att hitta rätt kandidater inom alla marina yrkesroller. Våra fartygsarkitekter/båtarkitekter har stort fokus på kvalitet, god service och långsiktiga kundrelationer och alla våra kandidater arbetar självständigt. Givetvis har de också rätt erfarenhet för uppdraget.

Marinkraft är alltid redo att ställa upp för våra kunder vid behov av en fartygsarkitekt/båtarkitekt.

Vi rekryterar även båtmekaniker, marinmekaniker, konstruktörer, projektledare och övrig säljpersonal på alla nivåer som efterfrågas.

Marinkraft har idag kontor i Stockholm, men vi rekryterar och bemannar i hela Sverige.

Välkommen till oss på Marinkraft, er bästa partner när ni behöver rekrytera en fartygsarkitekt/båtarkitekt!

 

Bli Rekryterad --> Rekrytera -->

Ring nu
+
Ring mig!