Elinstallatör utbildning

Elinstallatör utbildning:

En elinstallatör är en elektriker som är specialiserad på att installera och renovera elektrisk utrustning och utföra elinstallationer. Yrkeskategorin är framför allt efterfrågad inom alla former av branscher.

Elsäkerhetsverket bytte i den stora ”behörighetsreformen” namn på Allmän behörighet och Begränsad behörighet till Auktorisation AL respektive Auktorisation B.

Elbehörigheten beror framför allt på din utbildning och auktorisationsnivå.

Elinstallatör: Behovet av utbildade elinstallatörer

Den marina branschen har en konstant efterfrågan på elinstallatörer. Liksom många andra yrkesgrupper så står elinstallatörerna inför stora pensionsavgångar de kommande åren. Konkurrensen om elinstallatörer med rätt kompetens kan därför tidvis vara hård.

För dig som är elinstallatör och som har utbildning, kompetens, erfarenhet och förståelse för utveckling inom den marina sektorn så ser framtiden därför lovande ut.

Som Elinstallatör så behövs du i branschen – och branschen behöver dig som elinstallatör!

 

Bli Rekryterad --> Rekrytera -->

Ring nu
+
Ring mig!