Civilingenjör utbildning

Civilingenjör utbildning: Civilingenjör är en yrkesexamen som motsvarar fem års heltidsstudier (300 högskolepoäng). Utbildningen är djup och bred, för att den blivande civilingenjören skall kunna sätta sig in i och med precision utföra olika uppgifter. Matematik genomsyrar utbildningen, med tyngdpunkt inom analys och linjär algebra. Beroende på inriktning kan även t.ex. datavetenskap, kemi, biologi, geologi, fysik, språk eller juridik förekomma i basblocket. Det följs upp med fördjupande kurser inom en eventuell underinriktning.

Är du utbildad civilingenjör och har ett intresse för marin verksamhet, så tveka inte. Resten fixar vi med påbyggnadsutbildningar efter behov.

Civilingenjör: Behovet av utbildade civilingenjörer

Den marina branschen har en konstant efterfrågan på civilingenjörer. Liksom många andra yrkesgrupper så står civilingenjörna inför stora pensionsavgångar de kommande åren. Konkurrensen om civilingenjörer med rätt kompetens kan därför tidvis vara hård.

För dig som är civilingenjör och som har utbildning, kompetens, erfarenhet och förståelse för utveckling inom den marina sektorn så ser framtiden därför lovande ut.

Som civilingenjör så behövs du i branschen – och branschen behöver dig!

 

Bli Rekryterad --> Rekrytera -->

Ring nu
+
Ring mig!