Båtmekaniker utbildning

Båtmekaniker utbildning: Båtmekaniker är en viktig roll på varv och i båtindustrin som helhet för att ge service och support av olika typer av skepp och båtar.

Om du är båtmekaniker och har rätt kompetens, så väntar dig ett varierande och fritt yrke, som många gånger förenar intresse och livsstil.

Framtiden ser också lovande ut för dig som idag väljer att utbilda dig inom båtmekanik.

Det finns vissa gymnasieutbildningar inom marinteknik men om du är utbildad mekaniker, fordonsmekaniker eller motsvarande i grunden och har ett intresse för varvsarbete och övrig marin verksamhet, så tveka inte. Resten fixar vi med påbyggnadsutbildningar efter behov.

Båtmekaniker: Behovet av utbildade båtmekaniker

Den marina branschen har en stor efterfrågan på båtmekaniker. Liksom många andra yrkesgrupper så står båtmekanikerna inför stora pensionsavgångar de kommande åren. Konkurrensen om båtmekaniker med rätt kompetens kan därför tidvis vara hård.

För dig som är båtmekaniker och som har utbildning, kompetens, erfarenhet och förståelse för hur olika typer av båtmotorer fungerar så ser framtiden därför lovande ut.

Som båtmekaniker så behövs du i branschen – och branschen behöver dig!

 

Bli Rekryterad --> Rekrytera -->

Ring nu
+
Ring mig!