Båtkonstruktör utbildning

Båtkonstruktör utbildning: En båtkonstruktör är är konstruktörer som jobbar med nyproduktion av båtar. Yrkeskategorin är framför allt efterfrågad inom varvsindustrin, rederier och övrig marin verksamhet. Vissa båtkonstruktör har specialiserat sig på att bygga träbåtar.

Som båtkonstruktör så väntar dig ett varierande och fritt yrke, som många gånger förenar intresse och livsstil.

Det finns vissa gymnasieutbildningar, främst vid folkhögskolor, inom båtbyggnation och båtkonstruktion. Inriktningen på dessa utbildningar riktar sig dock främst mot att bygga träbåtar.

Om du är utbildad konstruktör och har ett intresse för att konstruera och bygga båtar, fritids- och yrkessjöfart och övrig marin verksamhet, så tveka inte. Resten fixar vi med påbyggnadsutbildningar efter behov.

 

Båtkonstruktör: Behovet av utbildade båtkonstruktörer

Den marina branschen har en stor efterfrågan på båtkonstruktörer. Liksom många andra branscher så står båtkonstruktörerna inför stora pensionsavgångar de kommande åren. Konkurrensen om båtkonstruktör med rätt kompetens kan därför tidvis vara hård.

För dig som är båtkonstruktör och som har utbildning, kompetens, erfarenhet och förståelse för hur båtar fungerar i en marin miljö så ser framtiden därför lovande ut.

Som båtkonstruktör så behövs du i branschen – och branschen behöver dig!

Bli Rekryterad --> Rekrytera -->

Ring nu
+
Ring mig!