Automationstekniker utbildning

Automationstekniker utbildning:

Industrier och företag automatiserar allting i allt större utsträckning, vilket innebär att det finns behov av kunniga individer med kompetens av installation, driftsättningar och att utföra service och underhåll på den ofta avancerande utrustningen.

I dagens läge så kan vissa maskiner och anläggningar vara uppkopplade till nätverk och det är en uppkopplad dator som lokaliserar möjliga fel i utrustningen.

Eftersom arbetsuppgifterna kan vara varierande så behöver du som automationstekniker kunskap om datorteknik, IT, styr- och reglerteknik, elektronik och mekatronik.

Språkkunskaper är någonting som behövs då beskrivningar, anvisningar och handböcker ofta är skrivna på engelska och ibland även på tyska.

Är du utbildad automationstekniker och har ett intresse för marin verksamhet, så tveka inte. Resten fixar vi med påbyggnadsutbildningar efter behov.

Automationstekniker: Behovet av utbildade automationstekniker

Den marina branschen har en konstant efterfrågan på automationsteknikerer. Liksom många andra yrkesgrupper så står automationsteknikerna inför stora pensionsavgångar de kommande åren. Konkurrensen om automationsteknikerer med rätt kompetens kan därför tidvis vara hård.

För dig som är automationstekniker och som har utbildning, kompetens, erfarenhet och förståelse för utveckling inom den marina sektorn så ser framtiden därför lovande ut.

Som automationstekniker så behövs du i branschen – och branschen behöver dig som automationstekniker!

Bli Rekryterad --> Rekrytera -->

Ring nu
+
Ring mig!