Automationsingenjör via Marinkraft

Automationsingenjör kallas den som har ansvaret för utvecklingen, underhållet och reparation av all den automatiserad utrustning som arbetas med. Samhället blir alltmer automatiserat, automatiserade anläggningar och industrirobotar är idag en essentiell del av alla industrier, så det behövs ingenjörer som ser till att ingenting blir stillastående så att verksamheten förblir fungerande.

Detta yrke har diverse namn och ett vanligt namn är styr- och reglertekniker eller styr- och reglermekaniker.

Vardagen som automationsingenjör

Som ingenjör inom automation så består ditt arbete utav installationer, att ställa in och köra igång automatiska anläggningar, samt att programmera de anläggningar som är datorstyrda. Styrningen på dessa anläggningar kan vara elektroniska, pneumatiska (styrda med tryckluft), hydrauliska (styrda med hjälp av vätskesystem), mekaniska eller en kombination.

Som yrkesgrupp är du en eftertraktad resurs som besitter en kunskap som många arbetsgivare inom industri och energi- och fastighetsbolag frågar efter.

Liksom många andra branscher så står också automationsingenjörerna inför stora pensionsavgångar de kommande åren. Konkurrensen om kompetent personal kan därför tidvis vara hård.

Vi på Marinkraft är specialisterna inom marin rekrytering och bemanning sedan 2014. Hos oss hittar du allt ifrån professionella säljare inom båtindustrin till mekaniker, elektriker och varvsarbetare som har erfarenheter inom det marina på flertalet kända företag i Sverige. Varje dag vägleder vi företag och arbetare att lyckas med sitt förvärv på bästa sätt!

 

Rekrytering av automationsingenjörer för jobb i hela Sverige

Rekrytering av automationsingenjörer och vägledning av resursen är vad vi på Marinkraft gör bäst! Med absolut koll på vad som utmärker en bra automationsingenjör så kan vi snabbt ge er rätt individ, med rätt kompetens, för jobb åt företag i hela Sverige.

Vår rekrytering hjälper dig att hitta kompetenta och professionella automationsingenjörer med erfarenhet av att arbeta i en marin miljö. För att arbeta som automationsingenjör så bör du:

  • Ha kunskap och/eller erfarenhet av behovet av automation inom den marina yrkessjöfarten, i hamnar, inom varvsnäringen och/eller inom den marina industrin
  • Förstå kundernas krav och behov av automation
  • Alltid slutföra arbetet och uppfylla mål och kvoter
  • Jobba i nära samarbete med kollegor för att avsluta affärer och skapa ytterligare försäljning

 

AUTOMATIONSINGENJÖR MED RÄTT LÖN GER MÖJLIGHETER

Majoriteten av våra kunder erbjuder automationsingenjörer en fast lön efter ålder och erfarenhet samt en mindre rörlig provisionsbaserad lön. Som ingenjör inom automation och skepps- och varvsindustrin hos våra kunder så har du alltså goda möjligheter att själv påverka din inkomst.

 

REKRYTERA AUTOMATIONSINGENJÖR MED RÄTT KOMPETENS OCH AUKTORISATION FÖR DITT FÖRETAG

Marinkraft hjälper företag att hitta rätt kandidater inom alla marina yrkesroller. Våra ingenjörer inom automation har alltid ett stort fokus på kvalitet, god service och långsiktiga kundrelationer. Alla våra kandidater arbetar självständigt, självfallet har de också rätt kompetens för uppdraget.

Marinkraft är alltid redo att ställa upp för våra kunder vid behov av en automationsingenjör.

Vi rekryterar även båtmekaniker, marinmekaniker, konstruktörer, projektledare och övrig säljpersonal på alla nivåer som efterfrågas.

Marinkraft har idag kontor i Stockholm, men vi rekryterar och bemannar i hela Sverige.

Välkommen till oss på Marinkraft, er bästa partner vid rekrytering av en automationsingenjör!

Ring nu
+
Ring mig!