Automationsingenjör utbildning

Automationsingenjör utbildning:

Industrier och företag automatiserar allting i allt större utsträckning idag än tidigare. Allt från belysning och ventilation till avancerade industriprocesser och andra komplexa maskiner styrs, och är beroende, av olika datorstyrda system.

Utbildningen till automationsingenjör möjliggör för dig att styra och hantera dessa system, likaväl som du ges chansen att förbättra dagens system så att deras prestation ökar.

Om du besitter ett intresse för teknik, har för vana att tänka logiskt och gillar ett arbete där ni som team hjälper varandra, så kommer du här att hitta din nisch.

Som automationsingenjör besitter du kunskap och resurser som många arbetsgivare behöver, så tveka inte att ta kontakt med oss på Marinkraft om du har ett intresse för den marina verksamheten.

 

Automationsingenjör: Behovet av utbildade automationsingenjörer

Den marina branschen har en konstant efterfrågan på utbildade automationsingenjörer. Liksom många andra yrkesgrupper så står automationsingenjörerna inför stora pensionsavgångar de kommande åren. Konkurrensen om automationsingenjörer med rätt kompetens kan därför tidvis vara hård.

För dig som är automationstekniker och som har utbildning, kompetens, erfarenhet och förståelse för utveckling inom den marina sektorn så ser framtiden därför lovande ut.

Som automationsingenjör så behövs du i branschen – och branschen behöver dig som är en kunnig automationsingenjör!

 

Bli Rekryterad --> Rekrytera -->

Ring nu
+
Ring mig!